top of page

Prop de 300 aspirants a Viladecans es presenten per formar part de la Policia Local a les oposicions

NOTÍCIES VILADECANS | AGENTS DE POLICIA | OPOSICIONS

 

Publicidad

 

285 persones es van presentar aquest dimarts 20 de juliol a la primera de les proves de selecció per a la cobertura definitiva de set places de la Policia Local de Viladecans, que s'ampliaran en cas que no es cobreixin altres quatre places convocades en paral·lel per concurs de mobilitat interadministrativa.
Les persones aspirants van ser convocades en el complex esportiu Atrium, per tal de garantir les mesures de seguretat davant l'afluència més elevada de la història en un procés selectiu per al cos policial municipal.


Hi podien participar les persones amb nacionalitat espanyola i amb una alçada mínima d'1,65 metres (1,60 en el cas de les dones), amb el Graduat d'ESO o equivalent i un nivell mínim de català B2, a més de permís de conduir.


La fase d’oposició consta de quatre exercicis obligatoris i eliminatoris, el primer dels quals era un examen de coneixements, de cultura general i d’actualitat social, cultural i política, amb 60 preguntes, així com un examen de nivell de català per a aquelles persones que no podien presentar un títol acreditatiu.


Fins al 29 de juliol es duran a terme la prova d'aptitud física, l'avaluació psicotècnica i una entrevista competencial. Les persones que superin les proves anteriors continuaran amb la fase de concurs, en la que es valoraran els mèrits al·legats per experiència professional, formació, distincions, nivell de coneixement de la llengua catalana o titulacions acadèmiques superiors a la requerida. I aquelles que en el conjunt del procés de selecció resultin classificades dins de les set primeres posicions s'hauran de sotmetre també a una revisió mèdica.


La convocatòria reserva com a mínim dues places per a dones amb l'objectiu de fomentar la feminització del cos policial i promoure la igualtat laboral. Aquest criteri de preferència, però, només serà aplicable si la puntuació de les dones es troba en una franja inferior al 15% respecte als candidats homes pretèrits.


Les persones finalment seleccionades, s'incorporaran al cos policial de Viladecans, fins a l'inici del curs de formació bàsica de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i superat aquest hauran realitzat un període de pràctiques de dotze mesos el qual serà avaluat i forma part del procés de selecció.


Comments


REGISTRA'T PER SER EL PRIMER EN REBRE LES NOVES NOTÍCIES DE LA NOSTRA WEB

bottom of page