top of page

El Banc de Bones Pràctiques reconeix 5 projectes de Sant Boi per combatre els efectes de la pandèmia

Actualizado: 7 dic 2023

NOTÍCIES SANT BOI | BANC DE BONES PRÀCTIQUES | EFECTES PANDÈMIA

 

Publicidad

 

L'oficina Reactivem Sant Boi, l'Equip jove de salut, el servei Atenció psicològica telemàtica i telefònica a víctimes de violència masclista, l'Equip jove de suport logístic als centres educatius i un programa de reutilització d'equips informàtics adreçat a alumnes dels instituts són els cinc projectes de l'Ajuntament de Sant Boi contra la Covid-19 que s'han inclòs enguany al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals.
Cada any, s'hi incorporen iniciatives impulsades pels governs locals. L'edició de 2021 s'ha centrat en els serveis i projectes adreçats a combatre la pandèmia i els seus efectes en la ciutadania.


Un total de cinc iniciatives impulsades des de l'Ajuntament de Sant Boi per combatre els efectes socials, econòmics i emocionals de la Covid-19 s'hi han incorporat enguany com a 'bones pràctiques' o com a 'pràctiques significatives'.


Oficina Reactivem (bona pràctica)

L'Ajuntament va crear a finals d'abril una oficina telemàtica centralitzada per oferir una atenció directa a les famílies, els comerços i les petites empreses afectades per les conseqüències de la crisi sanitària. El nou servei proporciona des d'aleshores informació, orientació i suport per a la tramitació dels ajuts i les prestacions ofertes per les diferents administracions. Des que es va posar en marxa ha gestionat més de 6.700 consultes.


Equip jove de salut (pràctica significativa)

Sant Boi va organitzar una campanya adreçada a la població jove per promoure actituds favorables i positives envers la salut en el context de la Covid-19, tot potenciant la responsabilitat del col·lectiu en relació amb la pròpia salut i amb la salut de la comunitat. Un equip d'agents de salut format per persones joves va realitzar als espais amb major presència de joves tasques com el repartiment de material sanitari, informació sobre mesures de protecció o prevenció i resolució de dubtes relacionats amb la salut.


Agents joves de suport logístic als centres educatius (pràctica significativa)

A l'inici del curs escolar, l’Ajuntament va contractar 10 persones joves de la ciutat per donar suport a les escoles i els instituts del municipi a l'hora d'adaptar-se a les mesures sanitàries de la Covid (gestió de cues i espais d'espera al carrer, informació a les famílies, redistribució i senyalització dels espais educatius...).


Reutilització de dispositius digitals (bona pràctica)

Mitjançant el projecte europeu DLT4EU, s'ha allargat gràcies a un treball col·laboratiu la vida útil de 30 equips informàtics que estaven en desús per destinar-los a l'alumnat de famílies vulnerables de la ciutat, contribuint així a lluitar contra l'escletxa digital, a reduir l'emissió de CO2 a l'atmosfera i a promoure una experiència viable d'economia circular.


Atenció psicològica per a víctimes de violències masclistes (pràctica significativa)

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones va posar en marxa, ja a l'inici de la pandèmia, un servei d'atenció psicològica telemàtica i telefònica per continuar atenent les víctimes de violències masclistes. Més encara tenint en compte que, durant l'etapa de confinament, aquesta problemàtica es va agreujar a causa de l'augment del temps de convivència de les dones i criatures amb els seus agresors.


Comentários


REGISTRA'T PER SER EL PRIMER EN REBRE LES NOVES NOTÍCIES DE LA NOSTRA WEB

bottom of page