top of page

Sant Boi defensa la inclusió financera i bancària de la gent gran

Actualizado: 7 dic 2023

NOTICIAS SANT BOI | GENT GRAN | INCLUSIÓ FINANCERAEl Ple municipal ha aprovat per unanimitat una moció en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran de Sant Boi. L'Ajuntament insta les entitats bancàries i financeres que operen al municipi a reforçar els recursos d'atenció al client per oferir un servei adequat durant tot l'horari, especialment a les persones grans que no poden fer tràmits o gestions en línia.


L'Ajuntament estudiarà la possibilitat d'instal·lar caixers automàtics de retirada d'efectiu en centres cívics, casals de gent gran o altres espais municipals amb l'objectiu de garantir aquest servei de manera accessible i segura per a la ciutadania, especialment als barris on es detecti una mancança considerable d'aquests dispositius.La moció també expresa el compromís d'introduir sempre que sigui possible, en els plecs de clàusules administratives per a la contractació de serveis financers, una clàusula social o criteri relacionat que valorin l'atenció de les entitats financeres cap a les persones grans en l'ús dels seus serveis. A més, l'Ajuntament estudiarà en el marc de les Ordenances Fiscals la implantació de la taxa d'ocupació de la via pública a les entitats bancàries que disposin de caixer a la via publica.


Sant Boi gent gran caixer automàtic
Gent gran amb problemes per els caixers automàtics

La moció del Ple municipal insta la Generalitat de Catalunya a impulsar una regulació perquè les entitats financeres ofereixin uns serveis personalitzats mínims que garanteixin la igualtat d'accés a totes les persones als serveis bancaris amb una atenció adequada a les seves necessitats i a tot el territori.


"És imprescindible", afirma la moció, "mantenir per una qüestió essencial d’equitat i distribució territorial i de barri, una xarxa suficient de caixers a tot el municipi, per garantir la normativa que regula el dret d’accés als serveis bancaris, i que la desertització bancària no agreugi les conseqüències de la bretxa digital que sobretot afecta les persones grans".


Entre setembre del 2020 i setembre del 2021 els bancs van abaixar la persiana de gairebé set oficines per dia a Espanya. El nombre d'oficines bancàries s'ha reduït en un 55% des de l'any 2008, quan es va assolir el màxim històric.


Comments


REGISTRA'T PER SER EL PRIMER EN REBRE LES NOVES NOTÍCIES DE LA NOSTRA WEB

bottom of page