top of page

Final de les obres de restauració de l'ermita de Santa Maria de Sales a Viladecans

NOTÍCIES VILADECANS | URBANISME | CULTURA

 

¿Tendré que pagar este año en mi declaración de la renta?

Publicidad

 

La Diputació de Barcelona, conjuntament amb l’Ajuntament de Viladecans, han completat les obres de restauració de l’ermita de Santa Maria de Sales, un dels elements més destacats del patrimoni arquitectònic del municipi, que ha estat objecte d’un complex i dilatat procés de restauració iniciat l’any 1997. Amb l’acabament de la darrera fase d’obres es donen per finalitzades les intervencions en aquest edifici.
Aquesta darrera fase ha tingut com a objectiu la restauració de les restes de les pintures murals que decoren l’interior del temple, l’acondiciament de l’espai per poder acollir en òptimes condicions d’ús, tots aquells actes i visites que s’hi preveuen realitzar, així com recuperar i dignificar de l’espai arquitectònic entès en el seu conjunt, amb tota la seva riquesa històrica i variada expressivitat constructiva.


Pel què fa als revestiments històrics, els treballs han consistit en la restauració de les pintures figuratives, tant les d’època gòtica que es conserven a la nau, com l’escena renaixentista de l’arcosoli de migdia. En el decurs d’aquests treballs, també s’ha acabat de descobrir, consolidar i posar en valor una part prou significativa del carreuat simulat que va decorar l’església a finals del segle XVI.


Quant a l’acondiciament interior, les obres s’han centrat principalment en la reparació i la consolidació de la fàbrica medieval de l’absis, completar el revestiment de parets i voltes i la pavimentació de tot l’àmbit d’actuació que inclou l’interior de l’església i la rampa exterior d’accés.


En aquesta fase, també s’ha dotat l’ermita del subministrament elèctric que no tenia i d’il·luminació, tant a l’interior com a l’exterior, el que permetrà el seu ús també en horari nocturn.


Amb aquesta última intervenció es tanca una etapa que ha inclòs la redacció de projectes i d’execució d’obres, però se’n obren d’altres que tenen a veure amb la difusió i la divulgació dels resultats, així com amb la participació col·lectiva i l’enfortiment de les relacions significatives entre el monument i la ciutadania.


Comentários


REGISTRA'T PER SER EL PRIMER EN REBRE LES NOVES NOTÍCIES DE LA NOSTRA WEB

bottom of page