top of page

Sant Boi ajuda amb 450 € a famílies, autònoms i petites empreses colpejades pel coronavirus

Actualizado: 13 may 2020

NOTÍCIES SANT BOI | CORONAVIRUS | AJUDES ECONÒMIQUES


Un ajut extraordinari per valor de 450 euros contribuirà a amortir l'impacte social i econòmic de la crisi del coronavirus en les famílies, persones autònomes i petites empreses de Sant Boi.


L'aportació municipal a aquests ajuts forma part del fons d'1 milió d'euros que l'Ajuntament ha decidit constituir, amb el suport de totes les forces polítiques municipals, com una de les primeres mesures del Pla de xoc per reactivar l'economia local.Les agències de viatge volen retornar els diners als seus clients

Són segures les mascaretes de roba?

África Lorente fundadora del PSC de Castelldefels muere a los 65 años


'Reactivem Sant Boi' és el nom de la nova oficina única que a partir del passat, dia 30 d'abril, està centralitzant la informació i l'atenció a la ciutadania en relació amb aquest ajut i amb la resta d'ajudes i prestacions concedides per les diferents administracions.


Qui pot sol·licitar l'ajut i quins són els requisits...


Ho poden sol·licitar aquelles unitats convivencials en la que algun dels seus membres, com a mínim, es trobi en situació d'atur (ERTO, finalització de contractes temporals), disminució o cessament d'activitat motivada per la crisi de la Covid-19, des de l'1 de març de 2020 i mentre duri l'estat d'alarma.


A més hauran de complir el següents requisits:


1.- Que la persona sol·licitant consti empadronada a Sant Boi de Llobregat, com a mínim des de l’1 de gener de 2020 .


2.- Que no tingui expedient obert a serveis socials. En cas que es tingui, pot adreçar-se als serveis socials municipals per sol·licitar qualsevol servei o ajuda que consideri oportú.


3.- Que els ingressos nets totals de la unitat convivencial hagin disminuït com a mínim en un 30% respecte als mesos anteriors a la declaració de l’estat d’alarma.


4.- Que els ingressos de la unitat de convivència familiar no superin 1,50 vegades l'IRSC ponderat, és a dir els següents imports mensuals:


a) 1 membre = 1.138,24 €/mensuals b) 2 membres = 1.173,44 €/mensuals c) 3 membres = 1.223,91 €/mensuals d) 4 membres o més = 1.264,71 €/mensuals


Pel còmput d'ingressos es descomptarà l'import que la unitat familiar convivencial destini al pagament de l'habitatge (renda de lloguer o quota hipotecària mensual).

5.- Que la unitat convivencial no disposi de fons propis, en comptes bancaris o altres productes financers similars, superiors als 5.000,00 € .


Per a més Informació:

Telèfon de l'oficina: 93 654 82 22

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores; dilluns i dimarts, de 16 a 18 hores.


+Info en línia >>


#Ajuts AjuntamentSantBoi #PladeXoc #economia #crisi #coronavirus

0 comentarios

REGISTRA'T PER SER EL PRIMER EN REBRE LES NOVES NOTÍCIES DE LA NOSTRA WEB

bottom of page