top of page

Prohibit l'ús de bicicletes i patinets a les voreres a Sant Boi

Actualizado: 8 abr 2020

El Ple municipal ha aprovat una nova ordenança reguladora de l'ús a l'espai públic de cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal o patinets. La nova normativa, que encara s'ha d'aprovar de manera definitiva, vol sortir al pas de l'increment de la presència d'aquests vehicles a la via pública i dels riscos que se'n deriven a causa de la manca d'una regulació estatal.

La nova ordenança recull les recomanacions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per harmonitzar la normativa per als vehicles de mobilitat personal (VMP) als municipis del territori. S'avança així a la regulació que ha de tramitar la Direcció General de Trànsit (DGT) en el marc del Reglament General de Vehicles.


L'ordenança considera VMP els vehicles propulsats per un motor elèctric que els pugui proporcionar una velocitat entre 6 i 25 km/h. Els que no superin els 6 km/h es consideren joguines i els que superin els 25 km/h requeriran una autorització administrativa per circular. Els VMP hauran de circular pels carrils bici i per la calçada de carrers amb la velocitat limitada ("zones pacificades"). Així mateix, patinets i bicicletes no podran passar per les voreres.0 comentarios

REGISTRA'T PER SER EL PRIMER EN REBRE LES NOVES NOTÍCIES DE LA NOSTRA WEB

bottom of page