top of page

L’Ajuntament de Gavà dóna suport als més vulnerables

Actualizado: 8 abr 2020

NOTÍCIES GAVÀ | SALUT | CORONAVIRUS | SUPORT A LES PERSONES


Dins del comité de coordinació COVID-19, l’Ajuntament de Gavà ha constituït la Comissió Social de Gavà. Coordinada per l’Àmbit de Benestar i Acció Social, està formada per Creu Roja, Càritas, Fundació Pare Manel, Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà (FAGA) i l’Associació de Familiars de Discapacitats Intel·lectuals de Gavà (ADISGA).


L’objectiu de la Comissió Social de Gavà és posar en comú esforços i recursos a l'hora de prestar suport a les persones més vulnerables de la ciutat. L’actual situació evidencia la necessitat de compartir informació i oferir unificar la resposta a les demandes d’ajuda i de suport que arriben de la ciutadania.


Des de l’Ajuntament es vol agrair públicament la disposició i col·laboració de les entitats que hi formen part per contribuir a oferir una ajuda més eficaç a tothom que la necessita.

Amb aquest mateix objectiu, des de les Regidories de Barri s’ha contactat amb les associacions veïnals perquè facin arribar suggeriments i demandes de suport del veïnat més vulnerable.

 

MESURES DEL COMITÉ DE COORDINACIÓ COVID-19 a Gavà

 

Serveis Socials


 • Servei municipal “Gavà t’ajuda”. A través del telèfon 93 263 91 13, operatiu de

 • 9 a 20 hores, s’estan atenent la petició d’ajuda de persones grans o amb problemes de mobilitat que no poden sortir de casa per fer les compres indispensables. També es canalitzen les demandes de voluntariat per fer aquest servei.

 • Reforç de l’atenció a les persones més vulnerables: atenció a persones grans, atenció domiciliària, teleassistència i subministrament d’aliments a les persones que ho necessitin.

 • Coordinació amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per garantir les ajudes als infants beneficiaris de les beques menjador


Via pública


 • Suspensió de les obres municipals a la via pública. Només es mantenen les obres i treballs necessaris per garantir la seguretat.

 • S’està requerint a les empreses privades a complir estrictament les condicions de seguretat i salut.

 • No s’autoritza cap obra nova

 • Precintats els accessos a parcs, zones infantils, àrees de lleure i correcans.


Neteja i residus


 • Reorganització del servei de neteja viària per mantenir la neteja habitual de l'espai públic, prioritzant zones com àrees de contenidors, entorns de centres sanitaris i subministrament d’alimentació.

 • Es mantenen els serveis de recollida de residus domiciliaris i comercials a través dels contenidors del carrer i del Porta a Porta amb la mateixa freqüència i horaris habituals.

 • Aturats fins a nou avís els serveis de recollida de mobles, de restes vegetals i de residus especials a la porta dels habitatges

 • Aturats els serveis de deixalleria fixa, mòbil i Punt Verd de plaça Catalunya

 • Consells per la gestió dels residus durant l’estat d’alerta:

 1. No s'han de deixar residus a la via pública i cal llençar-los dins dels contenidors de recollida selectiva corresponent.

 2. No s’han de dipositar residus voluminosos al carrer, com ara mobles, matalassos, electrodomèstics i trastos vells. S'han de mantenir a casa.

 3. Els residus especials que no es poden llençar als contenidors ordinaris del carrer, cal mantenir-los emmagatzemats a casa fins que reobrin els serveis de deixalleria i el Punt Verd.

 4. Ara més que mai, cal seguir augmentant la recollida selectiva de residus, reduint al màxim la fracció resta i evitant al màxim l'ús de plàstics d'un sol ús.

 5. Cal intentar reduir al màxim la generació de residus amb la planificació responsable i acurada de la compra i dels àpats, reutilització de materials per allargar la vida útil dels productes, etc.


Policia Municipal


 • Increment del control a la via pública i establiments comercials per garantir el compliment de les mesures establertes al decret d’alarma. En cas d’incompliment es fan requeriments i s’apliquen sancions.

 • Coordinació amb Mossos d’Esquadra per establir controls de pas Empreses i comerços

 • Des del Centre de Serveis a l’Empresa i des del Departament de Comerç s’incrementa la comunicació a empreses i comerços perquè compleixin estrictament les indicacions establertes i atendre els seus dubtes

0 comentarios

REGISTRA'T PER SER EL PRIMER EN REBRE LES NOVES NOTÍCIES DE LA NOSTRA WEB

bottom of page