top of page

Gavà impulsa mesures per ajudar l’economia local afectada pel coronavirus

NOTÍCIES GAVÀ | CORONAVIRUS | ECONOMIA


· Coronavirus i el Plan Marshall de Pedro Sánchez

· Els santboians ens envien missatges de solidaritat per lluitar contra el coronavirus

· Reordenació dels Centres de Salut del Baix Llobregat per fer front al Coronavirus


L'Ajuntament de Gavà impulsa un conjunt de mesures fiscals i econòmiques per reduir l’impacte de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus Covid-19 sobre el conjunt de la població i sobre les activitats comercials i econòmiques i així contribuir a la recuperació econòmica i social de la ciutat. Entre d’altres, es perllonguen els terminis de pagament d’impostos i taxes i s’inclou la reducció proporcional en alguns casos. No es cobraran els rebuts de les taxes d'ocupació de via pública, terrasses, bars i mercat ambulant durant l ́estat d ́alarma. També s’aturen les quotes dels equipaments esportius i activitats municipals fins a la seva reobertura. L’Ajuntament aprova, a més, noves línies de suport al comerç, la restauració i la pagesia local.Noves mesures establertes per ajudar l'economia de Gavà1. Nou calendari fiscal


 • El termini de pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a les persones que no el tinguin domiciliat s ́amplia al 31 de juliol. També la taxa d’escombraries domiciliàries, la taxa de sanejament i d’entrada de vehicles.

 • Impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM). El termini de pagament dels rebuts no domiciliats i domiciliats passa al 2 de juny (segons ha determinat l ́Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona).2. Ajuts a l’activitat econòmica


 • Adreçats a establiments que han hagut de tancar les portes per les mesures adoptades pel Govern de l’Estat per la situació d ́emergència provocada pel coronavirus: L’Ajuntament no girarà cap rebut de les taxes o cànons següents mentre duri l’estat d’alarma: - Taxa d’utilització privativa de la via pública (terrasses de bars, restaurants) - Taxa per a la recollida de residus comercials i industrials - Taxa del mercat setmanal - Concessions administratives municipals

 • L ́Ajuntament de Gavà no girarà cap rebut d ́aquestes taxes o cànons mentre duri l’estat d’alarma. Als negocis o adjudicataris de concessions municipals, Mercat Setmanal , Terrasses i Escombraries Comercials que hagin pagat la taxa anual o cànon, se’ls aplicarà un descompte proporcional als dies en què no hagin pogut dur a terme la seva activitat durant la vigència de l’estat d’Alarma derivat del Reial Decret 463/2020 de 14 de març. Altres mesures:

 • Pla d ́agilització de pagaments a proveïdors de l ́Ajuntament, que siguin autònoms, comerços i/o petites empreses, a fi que disposin liquiditat. Actualment s’està pagant amb un termini mig d’11 dies un cop validades les factures, i es garantirà en tot cas el mínim termini possible.

 • Suport a treballadors/es i activitat econòmica local afectada per expedients de regulació temporal d ́ocupació (ERTO). S’estableix un pla de pagament especial de taxes i impostos municipals en sis fraccionaments al llarg de l’any per a empreses i autònoms amb activitats econòmiques amb seu a Gavà que han hagut d’aturar degut al Reial Decret 463/2020 de 14 de març, així com per a persones afectades per un ERTO que estiguin empadronades a la ciutat.3. Preu de les instal·lacions esportives municipals, activitats municipals i zona blava


 • No es cobren ni les quotes mensuals ni trimestrals mentre les instal·lacions esportives romanguin tancades. Aquesta mesura s’aplicarà de manera automàtica sense necessitat que l’usuari o usuària faci cap tramitació addicional.

 • Es reprendrà el cobrament en el moment en que la instal·lació esportiva torni a donar servei amb normalitat. En qualsevol, si ja s’ha efectuat el pagament, s’aplicarà un descompte proporcional als dies en què l ́equipament ha estat tancat.

 • Tampoc es cobren els preus públics de les activitats municipals (tallers, cursos o similars) suspeses amb motiu de la crisi sanitària.

 • Se suspèn el pagament a la zona blava durant l’estat d’alarma.4. Reactivació econòmica del teixit productiu


Creació d'un Fons de Suport al Comerç de Gavà.


 • Dotat inicialment amb 300.000 euros, es destinarà a subvencionar establiments de comerç, restauració i serveis de la ciutat que s’hagin vist obligats a tancar i/o paralitzar l’activitat per l’estat d’Alarma d’acord al Reial Decret 463/2020 de 14 de març. Els ajuts permetran fer front al finançament de les despeses fixes associades a l’activitat dels establiments durant el període de tancament.


Campanya de reactivació del comerç i la restauració local.


 • S’activarà de manera consensuada amb el sector en el moment que finalitzi el

 • període de confinament.

 • La iniciativa tindrà com a objectiu posar en valor el paper del teixit comercial com a element vertebrador i de qualitat de vida per la ciutat, la promoció del consum de proximitat, el circuit curt d ́alimentació i la qualitat i diversitat de la restauració local.


Pla local de suport a la pagesia de Gavà.


 • D’acord amb la Cooperativa Agropecuària de Gavà i Baix Llobregat, es dedicarà la subvenció que rebia per l’organització de la Fira d’Espàrrecs a altres necessitats que hagin sorgit a la pagesia derivades de l’estat d’alarma vigent i a establir estratègies conjuntes a fi de promoure el consum i la projecció del producte local posant en marxa tan aviat com sigui possible un nou Mercat de productes del camp.5. Atenció Ciutadana: oficina virtual de l'Ajuntament de Gavà


Continua en marxa una oficina virtual per assessorar la ciutadania i les empreses,

que substitueix l’oficina presencial d’atenció al públic de l’Ajuntament de Gavà.


 • Atenció Ciutadana de l’Ajuntament: Telèfons: 93 263 91 00 / 900 66 33 88

 • Correu electrònic: ajuntament@gava.cat.


 • Atenció sobre emprenedoria i empreses: Telèfon: 93 633 34 50

 • Correu electrònic: cse@gava.cat


 • Atenció sobre treball i ocupació: Telèfon: 93 263 91 20

 • Correu electrònic: cso@gava.cat


 • Atenció sobre comerç:

 • Telèfon: 646 665 357

 • Correu electrònic: comercifires@gava.cat6. Altres mesures sobre tramitació i pagaments amb l ́Ajuntament durant el decret d'alarma


 • Se suspenen tots els embargaments per deutes amb l’Ajuntament de Gavà.

 • No es faran recàrrecs per impagament.

 • Els interessos de demora pels deutes resten interromputs.

 • Es recorda que es disposa de la possibilitat de comptar amb un Pla de pagament personalitzat per pagar durant tot l’any els tributs periòdics.


 • Suspesos els terminis de tramitació administrativa de tots els pagaments i ingressos municipals.

 • Aquesta mesura inclou la tramitació dels expedients de multes de trànsit, terminis de pagament d’autoliquidacions de plusvàlua i altres impostos i taxes, entre d’altres.


En cas que l’estat d’alarma s’allargui més enllà de les dates establertes, l’Ajuntament de Gavà revisarà el calendari i les mesures aprovades.

0 comentarios

REGISTRA'T PER SER EL PRIMER EN REBRE LES NOVES NOTÍCIES DE LA NOSTRA WEB

bottom of page