top of page

Gavà reforça les ajudes en l’àmbit escolar amb beques per a sortides i activitats extraescolars

Actualizado: 7 dic 2023

NOTÍCIES GAVÀ | AJUTS | EDUCACIÓ

 

Publicidad

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Gavà ha aprovat una segona convocatòria de les ajudes de sortides curriculars i d’extraescolars per garantir la igualtat en l’àmbit escolar ara que la situació sanitària permet acomplir aquestes activitats.
Degut a la situació provocada per la pandèmia algunes de les sortides i les activitats extraescolars no s’havia pogut programar a l’inici de curs, i per aquest motiu durant el període de sol·licitud d’aquestes beques no s’havien pogut demanar.


Al llarg del curs han canviat les condicions i ara, amb la nova convocatòria, es podran demanar els ajuts de les activitats realitzades durant el curs, sempre que els sol·licitants no hagin estan beneficiaris d’aquesta ajuda a la primera convocatòria.


Les beques per activitats extraescolars tenen una dotació de 44.000€ i estan plenament consolidades. Aquesta ajuda permet subvencionar el cost total o parcial de les quotes de participació en una activitat prestada per algun AMPA, club esportiu, escola de música, pintura, dansa, arts escèniques, idiomes o altres similars, amb seu a Gavà.


La partida destinada a beques per sortides curriculars ascendeix a 37.000€. Aquesta ajuda té per objectiu garantir la participació dels infants que per motius econòmics no s’apunten a les sortides o colònies programades per l’escola i que formen part de l’itinerari curricular del curs.


El període per sol·licitar aquestes dues beques es va iniciar el 28 d’abril i es perllongarà fins al 22 de juny.

Com ja ha succeït en altres convocatòries les famílies únicament han de presentar una sol·licitud on podran demanar la beca que els interessa. La tramitació s’ha de fer de forma telemàtica presentant la documentació a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.


En cas que no sigui possible per aquesta via es podrà fer de forma presencial, demanant cita prèvia.


En relació amb la convocatòria per activitats extraescolars, els infants només podran rebre subvenció per la realització d’una activitat.


Només es podrà fer canvi d’activitat quan l’entitat organitzadora hagi hagut de suspendre-la i sempre que no s’hagi resolt la convocatòria de subvencions. En aquest cas, el sol·licitant haurà de presentar la següent documentació:

  • Certificat o declaració de l’entitat col·laboradora conforme que no s’ha pogut portar a terme l’activitat.

  • Certificat del centre prestador de les activitats extraescolars, demostratiu d’estar inscrit en el mateix i de l’import/any de l’activitat. En el mateix document el centre prestador de l’activitat extraescolar, haurà de manifestar que accepta les presents bases i es compromet a descomptar de les quotes de l’activitat extraescolar del curs actual l’import de la subvenció.


En el cas de les subvencions per sortides curriculars cal presentar el certificat emès pel centre escolar, a nom de l’infant, de les sortides escolars a realitzar durant el curs, amb indicació del preu de cadascuna de les activitats.


コメント


REGISTRA'T PER SER EL PRIMER EN REBRE LES NOVES NOTÍCIES DE LA NOSTRA WEB

bottom of page