top of page

Gavà ajudarà fins a 3.000 € a persones aturades que vulguin emprendre un negoci a la ciutat

NOTÍCIES GAVÀ | ECONOMIA | AJUDES A EMPRENEDORS


L’Ajuntament de Gavà incentiva l’autoocupació de persones aturades amb una línia d’ajuts de 50.000 euros.

Les ajudes estan adreçades a persones aturades de Gavà que vulguin establir el seu projecte emprenedor a la ciutat o a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana, i a aturats/ades de l’àrea metropolitana que vulguin establir un negoci a Gavà.


El 17% de niños que han tenido contacto con un enfermo de COVID-19 se han contagiado

Carta de los lectores: La ocupación ilegal de viviendas en Barcelona al descubierto

Sant Boi possa en marxa nous ajuts a famílies i joves en forma de targeta moneder


L’import de la subvenció serà de fins a 2.000 euros per a projectes d’autoocupació, i fins a 3.000 € si la iniciativa és coherent amb els principis de l’economia social, solidària, innovadora i sostenible.

Requisits:

És requisit indispensable que les persones en estat d’atur estiguin inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat, de Gavà o del municipi metropolità on resideixin, com a demandants d’ocupació.

També caldrà que les persones beneficiàries pertanyin a col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral o amb major risc d’exclusió social: aquelles que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur; en situació de llarga durada; majors de 45 anys; joves de 16 a 35 anys; persones amb discapacitat; persones a famílies amb tots els seus membres en atur; persones pertanyents a famílies monoparentals o nombroses, i dones.

Modalitat dels ajuts:

La convocatòria estableix dues modalitats d’ajuts:

  1. Emprenedoria Local: fins a 2.000 euros per a la posada en marxa d’un projecte emprenedor a Gavà o a qualsevol municipi de l`àrea metropolitana.

  2. Emprenedoria Local Unió de Cooperadors (UC): subvencions de fins a 3.000 euros per a la posada en marxa d’una activitat a Gavà o a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana concordant amb els principis i valors socials, solidaris, innovadors i sostenibles del projecte Unió de Cooperadors de l’Ajuntament de Gavà.

Les subvencions s’atorgaran per concurrència no competitiva, és a dir, per ordre d’entrada de les sol·licituds fins a l’exhauriment de la partida de 50.000 euros. Seran ajudes compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions i ens públics o privats, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma dels imports. També seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.

Un cop aprovada la subvenció, s’abonarà el 35% de l’import. El 65% restant es pagarà un cop s’aportin els justificants de pagament i factures que es derivin de la posada en marxa del projecte emprenedor (cotitzacions, taxes i impostos, rebuts de lloguer, factures de despeses generades, etcètera).Publicidad

#Gavà #Ajuts #Ajudes #EconomiaLocalDeGavà #emprenedors

0 comentarios

REGISTRA'T PER SER EL PRIMER EN REBRE LES NOVES NOTÍCIES DE LA NOSTRA WEB

bottom of page